wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Alp ARPAD

 

YARIN ���N BUG�N

 

 

Bu �yk�m,  " BEN Sabahlar� UYANDIRMASAYDIM " Eyl�l 2009, ISBN 978- 9944 - 62 - 931 - 7, adl� kitab�mda yer ald���ndan g�r�nt�den kald�r�lm��t�r. Dost Kitabevi Ankara K�z�lay, Tunal� Hilmi, Bilkent, �ayyolu; Eski�ehir Kanatl� AVM �ubelerinde da��t�m� yap�lmaktad�r. �lginize te�ekk�r ederim.

Alp ARPAD

 

" �ingene, insan�n tabiata en yak�n kalan g�zel bir cinsidir. Zannedilir ki, bu tun� y�zl� ve fa�fur di�li k�r sakinleri, insan �ekline girmi� birtak�m ne�eli ye�il a�a�lard�r. �ingene, bizzat bahard�r "

Ahmet Ha�im
 

:  Alp ARPAD, Ankara, 08.08.2002, 09 :27                                                                           Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t