wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Mualla �iler SCHWARZ

Kendi kaleminden:

Yapm�� oldu�unuz siteyi �ok be�endim umar�m bu gibi siteler daha �ok yayg�nla��r. �u an sadece �iir k�sm�n� okudum. �iler han�mefendinin �iirleri ger�ekten �ok g�zel. Sizlere ba�ar�lar dilerim. G�khan EGE, 07.09.2003, 15:05

Muall�c���m, �iirlerini B�lent' le okuduk, okuyoruz. Hepsi harikayd� ama kabul etmem laz�m ki  baz�lar�, belki de benim telime dokundu�u i�in olsa gerek,  �ok daha etkiledi beni.  Kalemine sa�l�k. Ne mutlu ki sana,  duygular�n� bir m�zik g�zelli�inde anlatabilecek yetene�e sahipsin. Senin arkada��n olmak bana gurur veriyor. Sevgilerimizle, Serap ve B�lent, 25. 09. 2003, 20:30

( ... ) , Ayr�ca  Mualla �iler SCHWARZ han�m�n o duygu dolu �iirlerini beni �ok etkiledi tek kelime ile  �ahane  .Devam�n� diliyorum. Sonsuz sayg� ve sevgilerimle, Monique ABBONDIO,  Thursday, March 25, 2004 1:24 AM

Can�m Annem �iler Mualla' ya; �iirlerini severek ve be�enerek okuyorum. Onlar� okuduk�a seni yan�m�zda hissediyoruz. B�yle yazmaya devam et, hatta tebess�m yerine seni mutlu eden ve sevindiren �eyleri de yaz. Bizi �iirlerinle e�lendiriyor ve mutlu ediyorsun. Hep b�yle kal tamam m�? Hi� de�i�me! G�r��mek �zere... K�z�n Filiz, 10 May�s 2004 Pazartesi, 14:27

Bir dosta... Hissetti�im gibi... 1. ve 2. yi okudum bug�n, yine... Te�ekk�rler �iler, te�ekk�rler dostum,  iyi ki vars�n... Bir Dost, 16.07.2004, 20:38

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa