wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
    SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                                 ..���R ��kmaz�

ST�KL�L MAR�I ���R�' nin tamam� i�in                                                                                            ONUNCU YIL MAR�I ���R�' nin tamam� i�in

Ahmet Ar�han ER�ZDEN Ailem        
Ahmet �OLAK Sadece Benim ol Sen Mualla      
Ahmet SEZG�R Ak�am        
Alp ARPAD aab29 Ac�n�n Rengi Ad� �st�nde Ad� �st�nde Baba
Alp ARPAD Bu Kalp Cam Gibi �er�eveli Resimler Dilenci Efeli�im Sizdendir
Alp ARPAD F�rsat        
Alp ARPAD G�n�layd�n G�nayd�n T�nayd�n G�ne�e K�f�r G�ne�e Bir K�f�r Haiku Atas�z�
Alp ARPAD Lan     Ler Lo� Adam Nereye Gidiyorsun Ottan Haiku Pi�memi�
Alp ARPAD Saat 24'� �ald� Sensiz S�f�r alt� S�nmez  
Ayl� �ZG� As�l �len Eder Misin? E�er Gidersen Fer Git Yoluna
Ayl� �ZG� Kalemimden Ne Varsa O An Oynuyoruz R�ya
Ayl� �ZG� Sabaha Kar�� Sen Olmadan Da U�urum Sevdan    
 Aymaz Adam �zler        
Bahattin ARSLAN B�t�n Kad�nlara Raz� Ana �le R�za Baba Ressam�n Darbesi �iir saray�  
Beril Bir Bilinmeyen Denklem      
Birol Y���T �denmez Hakk�n        
Boran Eser KAVAZ Agop Salamon Biri �nsan / O�lu K�k�r K�k�r Kimlik Kaplan�r
Boran Eser KAVAZ Maallem Ne biledi �en �akrak    
Deniz Bekliyorum �ingenem Gel-Git Keman�n G�zya�� �� K���k �iir
Deniz Yaln�z H�z�n        
Erhan SAKA A�lars�n Atamad�m Ki Ayr�l�k Bekleyece�im Ben Buradan Gidemem
Erhan SAKA Ben Seni Sevmi�im B�rakma Beni Bu Can Seni Unutmad� De�mez Dilim Varm�yor
Erhan SAKA Diyorum Dostlar Elveda Gelir Giderim
Erhan SAKA G�le G�le G�lmeyi Bo�ad�m Haberin Var M� Hayata K�sm���m Hep Sevece�im
Erhan SAKA Melek Y�zl�m Nisan Ya�muru O G�n �mr�m Yetmiyor �zledim
Erhan SAKA Sen Bilemezsin Sen De�il Misin Sen D�n Geriye Sen Mi Yalans�n Seninki A�k De�il
Erhan SAKA Sevgiyle Tan��amad�m Sevilsem Ne Yazar S�yle Yalan M� Tutku Zaman De�il Mi
Erhan SAKA Zaman� Geldi        
Esat BAYKAL Bu Bahar Ekran�n Arkas�ndakine Hani �zleri Kald� K���k K�z
Esat BAYKAL Y�ld�zlar        
Gassan SATAR Kent ve �nsan        
G�kt�rk DEM�REL Aray�� Bekleyi� Benim �lkem Bilmiyorum Bir Y�l
G�kt�rk DEM�REL Bu Gece B�y� Gemiler Guguklu �kilem Kelebe�in Umudu
G�kt�rk DEM�REL Par�aland�m Sen Sen Yokken Sonsuza Dek S�zlerin miydi
G�kt�rk DEM�REL Ta��yorum Vazge�emedi�im      
G�n�l KARAHAN K�r�ld� Y�re�im        
Hale Ero�lu OKURER A�k Bir Antika Konu�uyor Bir Yaz Gecesi D�nya Bu S�k�nt�
Hale Ero�lu OKURER Ya�murlar Gelin        
H�lya DUMAN Ayr�l�ks� Yer Babama      
�hsan TOP�U Ya�am Avu�lar�m�zda        
" K " Benimkisi Hayk�r�� ��inden Gelen �ki Yabanc� �stanbul' u �zlemek
" K " Seni Ve Sen      
Kaan KARAKU� A�k Olsun B�kk�nname Bu G�n Git Emanet H�z�n G�rece
Kaan KARAKU� Haydi Meczupname Oldun Mu Olu� Pusu
Kaan KARAKU� R�ya Bitti Z�ppeye Snob      
Kar��l�k Ate�in Renkleri Dikkatsiz D�nya Haiku En Hakiki Kad�n Kalender
Kar��l�k Yeter Beter        
Kibele A�layamazken Akl�m Nerde Anne Bak ��te Yine Bal�k��
Kibele Bayra��m Ben B�yleyim ��te Bil Bakal�m Bilemem Bitirmeli
Kibele Bol K�p�kl� Bu Aralar Bu Sabah �anakkale Bug�n Bug�n B�yle
Kibele �ay ve R�zg�r �ocuklu�um Gibisin Dore' de E�er Gecenin Bir Vaktinde
Kibele Haydi K�rp Ho��a Kal Islak Ye�il A�a� Kumbara O Yer
Kibele Olur Mu? �yle B�yle �zlem sanad�r... Ressam �izince Romanlarca ���mek
Kibele Sobe �ark� S�yle Sarma Vicdans�z Doktor Ya�mur Ya�mur A�lamaz
Kibele Yar� Uyan�k Yar� Yer G�k Hepsi Bu Y�ld�zlar �zlerken Yok yok Zamanla
Lasolfa A�k� Ya�amak �stiyor Bir �ift Ku�      
Mehmet AYDIN Anadoluyum Ben Sanc�l� Ezgi      
M. Tar�k CAN Sahte Samimiyet        
Mehtap �NAN Bir Par�a G�ky�z� Suluboya Resmimdir      
Melda ATAKANLI Benden        
Mualla �iler SCHWARZ Bahar Sonbahar Ben Sonbahar�m �lk ... Bir Dosta... Bir Dosta... I Bir Sen
Mualla �iler SCHWARZ Can�m Teyzem Deli G�n�l D�nyam hayal R�zg�r� L�net Ettim
Mualla �iler SCHWARZ Sen Olacaks�n Sen �ok Ya�a Seninle Her �ey G�zel S�rg� �ektim Y�re�ime  
Mustafa YILDIZ A�k Nedir?        
Muzaffer ALPER Olsayd�n Su      
Neriman KAHVEC� Ayaz Ben Var�m Pencere Yaln�zl���m  
Neslihan BARLAS Borsazedeler Hangisi Hangisi 1 Hangisi 2 Hangisi 3
Neslihan BARLAS Hangisi 4 Hangisi 5 Hangisi 6 Hangisi 7 Hangisi 8
Neslihan BARLAS Hangisi 9 Hangisi 10 Hangisi 11 Hangisi 12 Hangisi 13
Neslihan BARLAS Merhaba M�zik      
Nevin Nakibo�lu AKBA� Ya�am        
Nevzat TEK�N Anne Delisi Kedisi �l�s� G�kh�zn�m�n G�nebakanlar Gibi �yi Geceler G�l�m
NUR 28/9/05        
Nusret ZENC�RC� Anla Antep' in Y�ld�zlar� A�k Olmadan Ben Bo� - Ho�
Nusret ZENC�RC� Deli Sevda Ekin Arabas� Eskiyen Resimler Haram Bana Kad�n
Nusret ZENC�RC� Masal Ne Sevdas�z Ne Dikensiz O S�cak Tatl� Duygu Resim Yapmak Sanki Var m� Benim
Nusret ZENC�RC� Sevda - G�n�l - Zehir Ta��nma Zaman� Uzaklar Y�llar Zamans�z
Onur CAYMAZ Zaman Haritalar�        
Ozen �AH�NO�LU Hayata Bir �nsanl�k H�lleri �zlenen Zamanlar Sarma� Dola�  
Sanem DERYA Ac� Tebess�m Sen Yoksan Virg�ll� Dua    
Se�kin Kemal ERDEM Borsazedeler        
Selva TOR Ah Bu Yaln�zl�k Ankara Gar� G�ky�z� Yaln�zl�k I G�ky�z� Yaln�zl�k II G�ky�z� Yaln�zl�k III
Selva TOR Hatboyu Soka��        
Sevilay DEN�Z O Sen Misin �zel G�zel �zlemim    
Sibel TUGAL Ben K���k Bir D�nya �ocuklar�na Evrene Sordum G�ne� Kap�s� Lapis Mavisi
Su �A�LAR Bir �nsan Bin        
Tar�k ALKAN B�rak�n Beni Umutlar �ehri Ya�ad�m Sensiz Yok Yan�t�m  
Tuba BALTALAR Donau Kar Taneleri      
Tu��e BALCI Doyamad���m Eyl�l Gibi �ster Misin �zg�rl�k
Tu��e BALCI Sen Hi� Sevdi�in S�radan Olma Sevmek Kolay M� S�radan Yar�m Ya�anm��l�klar
Tuna Bo�lukta Unutmak G�n Sancak Tepe Zul�m  
Vefa L�K Bilge Bir Esirim        
Yakup KIVRAK D�nyay� Verseler Sevgi �i�e�i Sevgiler Olsun T�rkiyem G�l�mser  
           
Yi�it BEYC�K Aaa!... Ac�tt�n Beni G�l�m Basitlerde Tak�ld�k Bir Par�a G�ky�z� C�mb�r Cemaat
Yi�it BEYC�K �at�daki Radyo Anteni Dayanmak Gerek G�n�l Garip Bir Mutluluk Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi
Yi�it BEYC�K Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi
Yi�it BEYC�K Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi
Yi�it BEYC�K Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi
Yi�it BEYC�K Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi Haiku Pazartesi
Yi�it BEYC�K �nsan �nsan�n Kent Yolu Kolay �eyler Zor �eyl Luther Galile Nasrettin Hoca
Yi�it BEYC�K Nokt�rn �z�rlerimle Puerto Montt' ta Gelgit Toprak �ekiyor Yapt�klar�m�z Yapamad�k
YunusBir Anket ve Se�enek Anlay�� Anlay�� 1 Bana Ne Soka�� Bir Kad�n
YunusBir �er�eve ve Kare �im�am Dikkat Dikkat! Dost Y�lba�� Dual� Dilek
YunusBir Egoist Engin Deniz Esmer Duygular Haiku Cahil Haiku Koyun
YunusBir Haiku Mutlu Haiku Odun Haiku Par�lt� Haiku Odun Haiku Odun
Yunus Bir Hoca Efendi Huzur �nsansal �skemle Kad�n ve Erkek
YunusBir Kelebek K�z�lay' daki K�z Kumsal ve Bulvar Mevsim Sen Yer Sen Mutlulu�u �emsiyelemek
YunusBir Nas�l Yani Postac� Fahri Sanal A�k�m Sarho� Gemi Sen
YunusBir Sen 1 Seni Kendini Bilmez Sensiz Olmayacak Sevgili' ye Sihirbaz Kelimeler
YunusBir �a�k�nbakkal �iir-i Erotik Toprak Dedi�in �retim Dostum Vefa
YunusBir Yakamoz Ruhum Yaln�zl�klar Liman� Yani Ya�amla Kavga Yok Sensiz Olmuyor
YunusBir Yaz�k Zavall� Zordur Art� ve Eksi     
Yusuf Yan� Ar�yorum Birlik ve Dirlik Eme�in Bereketi G�zler �stiyorum
Yusuf Yan� O Evin Hik�yesi Seksen Y�l Tohum T�rk Bayra�� Yine Ben K�z�m
Yusuf Yan� Yollar        
  T�rk - Yunan �iiri Adnan AKBA�' �n An�s�na      

 

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n herhangi bir SiZedebiyat adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t