wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Sanem DERYA

ACI TEBESS�M

Yasam ,

�ste, 

O bi�im  

Bir Hayal, 

Bir Y�z 

 ve 

Bahar  ortas�nda gelen 

G�z 

�l�m ,

��te , 

O bi�im 

Toprakla b�t�nle�mi�

Ya�anm��lar

ve 

Sonsuzdaki 

 

R�ya 

Kurumu� yaprak �zerinde

Bir �i� damlas� , 

Misali

Ya�anm��lar  

O bi�im 

geride kalan 

ya�anmam��lar

ve

Sadece 

Geriye kalan, 

Dudaktaki

Ac� Tebess�m

Sanem DERYA, 30. 04.2004,                                                                                        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t