wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Erhan SAKA

�MR�M YETM�YOR

Ka� bahar sensiz ge�ti saymad�m,

A�k�n bu bedende hala ya��yor.

Senden sonra inan ki ben sevemedim,

Seni unutmaya �mr�m yetmiyor.

 

Unuturum diyerek yakt�m mektuplar�,

Akl�ma gelir diye an�lar�n�,

Yakamad�m sokak lambalar�n�,

Seni unutmaya �mr�m yetmiyor

 

Terk ettim beraber gitti�imiz yerleri,

�imdi �ok yaln�z�m i�im yan�yor.

Oysa ki y�rtm��t�m o resimleri,

Seni unutmaya �mr�m yetmiyor

Erhan SAKA                                                                Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t